KNHS

In opdracht van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) is Pelican Custom sinds 2016 verantwoordelijk voor de publicatie van Paard&Sport. Het ledenblad van de Nederlandse paardensportbond is met een basisoplage van 155.000 het grootste paardenmagazine van ons land. Een team onder supervisie van uitgever Frank Kloppert, Pelican Custom directeur Jeannette Stavorinus en hoofdredacteur Peter van Pinxteren heeft zich ontfermd over de geheel vernieuwde opzet van Paard&Sport.

Pelican Custom voorziet met doelgerichte katernen elk segment van de brede doelgroep van de KNHS nog gerichter van informatie. Per kwartaaluitgave verschijnen er vier verschillende edities van Paard&Sport. Afhankelijk van het lidmaatschap ontvangen de leden de op hen toegespitste editie. Ze kunnen er ook voor kiezen om de volledige editie te ontvangen, met alle vier de katernen. Alle paardenliefhebbers hebben één gemeenschappelijke deler en dat is de passie voor het paard. Deze passie loopt als een rode draad door het magazine, waarvan Pelican Custom ook de online content verzorgt op de website van de KNHS.

Kijk hier voor de advertentiemogelijkheden.