Content

Automated marketing content

Heeft u een sophisticated CRM-systeem dat u in staat stelt marketing te bedrijven op basis van klantenprofielen? Dan wilt u met een druk op de knop mailings, nieuwsbrieven en promoties kunnen uitsturen. Wie bedenkt uw actie, schrijft uw branded content in een toegankelijke, aantrekkelijke stijl? En hoe houdt u uw conversatie met klanten actueel en relevant?

Met uw klanteninzicht en onze journalistieke achtergrond maken wij die connectie met uw klanten in de voor hem toepasselijke toon en stijl. De content die we maken is essentieel in het koopproces van klanten. We zijn in staat de juiste content op het juiste moment aan te bieden gedurende dit proces en zo ontstaat de voor u zo belangrijke lead nurturing.

Brand loyalty & activation

Merken bouwen en voor je laten werken betekent een extra dimensie, een beleving toevoegen aan de productperformance. Het begint bij uw eigen organisatie, uw personeel, de binnen- en buitendienst die met de juiste training en incentives naar buiten treden als ware merkambassadeurs. Interne en externe communicatie is in die zin elkaars verlengde.

Dezelfde merkbeleving die ons uitgangspunt is bij het maken van content passen wij ook toe bij het bedenken van hoogwaardige evenementen en services die de premiumervaring van uw klanten versterken. Dat kan variëren van praktische tijdsbesparing via een fast track-toegang tot shows of exclusieve previews. Of met lezingen en evenementen, waarmee wij voor u cruciale klantencontactmomenten creëren.